RaoVatBacNinh

tiếng hàn tại yên phong-văn phòng

Top0 tin nổi bật, được tài trợ. Tin của bạn sẽ hiển thị tại đây -> Hãy thanh toán


Danh mục chưa có tin nào được tài trợ, thanh toán tin để thành người đầu tiên tài trợ tại danh mục này!
Giá: 747.000
Nơi đăng tin: H Yên Phong
Người liên hệ: atlantic yên phong
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại liên hệ: 0966411584

1.      가격정책 : Chính sách về giá

2.      가격표: Bảng giá

3.      가계부: Sổ chi tiêu

4.      가불신청: Xin ứng tiền

5.      가성재: Chất dễ cháy

6.      가스수도비: Tiền ga và nước

7.      가압류: Tạm thu, tạm giữ

8.      각종결산보고서: Các loại báo cáo tổng kết

9.      감가상각누계액: Lũy kế khấu hao tài sản

10.  감가상각비: Chi phí khấu hao tài sản

11.  감사: Giám sát, kiểm tra

12.  개업비: Chi phí khai trương

13.  개인별 실적: Kết quả từng cá nhân

14.  개인별 업무목표: Mục tiêu công việc từng cá nhân

15.  거래계약서: Hợp đồng giao dịch

16.  거래명세서: Tờ chi tiết giao dịch

17.  거래사실확인서: Xác nhận giao dịch

18.  거래처 확대: Mở rộng đối tác giao dịch

19.  건강진단서: Phiếu kiểm tra sức khỏe

20.  건강진단실시: Thực hiện kiểm tra sức khỏe

21.  건물 임대차계약: Hợp đồng cho thuê và mượn nhà

22.  건물: Tòa nhà

23.  건물신축공사 도급계약서: Hợp đồng giao thầu xây dựng công trình

24.  건설용장비: Thiết bị xây dựng

25.  건의사항: Nội dung kiến nghị

26.  건축 설계용역 계약서: Hợp đồng thiết kế kiến trúc

27.  견적서: Bản báo giá

28.  견적서검토: Xem xét bảng báo giá

29.  견적의뢰서: Đơn đề nghị báo giá

30.  견학신청서: Đơn xin kiến tập

31.  결근사유서: Bản tường trình vắng mặt

32.  결석계: Đơn xin vắng mặt

33.  결손금: Số tiền lỗ

34.  경고장: Thư cảnh cáo

35.  경력증 명서: Giấy chứng nhận kinh nghiệm

36.  경매취하서: Thư hủy tham gia bán đấu giá

37.  경비 청구서: Đề nghị thanh toán chi phí

38.  경비: Chi phí, kinh phí

39.  경비분개 : Sổ phụ chi phí

40.  경비지급품의서: Phiếu đề nghị thanh toán chi phí

41.  경상이익: Lợi ích bình thường

42.  경영권 주식인수계약서: Hợp đồng chuyển giao cổ phần và quyền kinh doanh

43.  경영목표: Mục tiêu kinh doanh

44.  경영이념: Ý niệm kinh doanh

45.  경영진: Ban điều hành, ban giám đốc

46.  경쟁업체 현황: Tình hình các đối tác cạnh tranh

47.  경조사비: Chi phí hiếu hỉ

48.  계산 : Hóa đơn, phiếu thu

49.  계약검토보고서: Báo cáo xem xét hợp đồng

50.  계약해지통지서: Thông báo hủy hợp đồng

HOTLINE: 0966.411.584

ĐỊA CHỈ: NGÃ TƯ THỊ TRẤN CHỜ- YÊN PHONG

Ngày đăng: 12:22:39 27-01-2021     Lượt xem: 16        
Bảng quảng cáo

Top 30 tin liên quan mới nhất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo