RaoVatBacNinh

Học tiếng nhật tại Đại Đồng- chủ để kinh doanh

Top0 tin nổi bật, được tài trợ. Tin của bạn sẽ hiển thị tại đây -> Hãy thanh toán


Danh mục chưa có tin nào được tài trợ, thanh toán tin để thành người đầu tiên tài trợ tại danh mục này!
Giá: 199000
Nơi đăng tin: H Tiên Du
Người liên hệ: Atlantic Đại Đồng
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại liên hệ: 0389431182

Tiếng nhật thương mại chủ đề kinh doanh

わが社

わがしゃ

công ty của tôi/chúng tôi

最新式

さいしんしき

kiểu dáng mới nhất

導入

どうにゅう

sự giới thiệu, đưa vào áp dụng

出来高

できだか

sản lượng

出来高給

できだかきゅう

lương theo sản lượng

賃金

ちんぎん

tiền công

能率給

のうりつきゅう

lương theo năng suất

一種

いっしゅ

một loại

収入

しゅうにゅう

thu nhập

支出

ししゅつ

tiêu dùng, chi tiêu

 

日本経済

にほんけいざい

kinh tế Nhật Bản

情報

じょうほう

thông tin

技術革新

ぎじゅつかくしん

đổi mới kĩ thuật

日進月歩

にっしんげっぽ

phát triển không ngừng

勢い

いきおい

xu hướng, sức mạnh, đà

来期

らいき

thời gian tới, sắp sửa tới đây

廃止

はいし

sự hủy bỏ, bãi bỏ

統合する

とうごうする

kết hợp, hợp nhất

販売促進

はんばいそくしん

xúc tiến thương mại

職務評価

しょくむひょうか

mô tả công việc

 

困難

こんなん

khó khăn, vất vả

格付け

かくづけ

phân loại, sắp xếp

借入

かりいれ

vay mượn

商法

しょうほう

luật thương mại

株式会社

かぶしきがいしゃ

công ty cổ phần

有限会社

ゆうげんがいしゃ

công ty trách nhiệm hữu hạn

資金

しきん

tiền vốn

分類する

ぶんるいする

phân loại

合弁会社

ごうべんがいしゃ

công ty liên doanh

設立

せつりつ

thiết lập

 

長期計画

ちょうきけいかく

kế hoạch dài hạn

事務

じむ

công việc

常務

じょうむ

giám đốc điều hành

経営多角化

けいえいたかくか

đa dạng hóa kinh doanh

伴い

ともない

đồng hành, kèm theo

人材開発

じんざいかいはつ

khai thác nhân lực

人事考課

じんじこうか

đánh giá nhân sự

算定

さんてい

tính toán, ước lượng

簡素化する

かんそかする

đơn giản hóa

一般化

いっぱんか

khái quát hóa

 

投資

とうし

đầu tư

商事会社

しょうじがいしゃ

công ty thương mại

仕入

しいれ

lưu kho

担当者

たんとうしゃ

người đảm nhiệm

人事異動

じんじいどう

thay đổi nhân sự

栄転

えいてん

thăng chức

左遷

させん

giáng chức Ngày đăng: 16:35:04 02-05-2021     Lượt xem: 4        

Bảng quảng cáo

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo